A A A

Ceny

Předkládáme pouze orientační ceny. Je to z důvodu, že není možné určit přesnou cenu před seznámením se se skutečnými potřebami a rozsahem účetních služeb klienta.

 

Orientační ceník - paušál:

 • daňová evidence pro neplátce DPH - od 1.000,- Kč/měsíc
 • daňová evidence pro plátce DPH - od 1.500,- Kč/měsíc
 • účetnictví pro neplátce DPH - od 1.700,- Kč/měsíc
 • účetnictví pro plátce DPH - od 2.000,- Kč/měsíc
 • mzdové agendy - od 150,- Kč/zaměstnance
 • Zpracování účetní závěrky a daňového přiznání včetně povinných příloh - většinou 1x měsíční paušál

 

Stanovení ceny vždy konzultujeme se zákazníkem a odráží skutečnou náročnost na vedení účetní agendy. Proto předkládáme pouze informace, které je nutné znát pro sestavení ceny, která nebude nadhodnocena a bude skutečně vyjadřovat míru pracnosti. (podle poptávaných služeb)

 

 • Forma podnikání - právnická osoba (s.r.o., v.o.s., atd.) nebo fyzická osoba (OSVČ)
 • V případě OSVČ, zda-li se jedná o závislou činnost (při zaměstnání) nebo hlavní činnost.
 • Požadovaný typ účetních služeb - podvojné účetnictví, daňová evidence (skutečné nebo paušální náklady)
 • Základní informace o podnikání (obchod zahraniční, tuzemský, výroba, služby, maloobchod, apod.)
 • Zda-li jste plátce DPH  a čtvrtletní nebo měsíční
 • Počet aut zařazených do obchodního majetku nebo používaných pro účely podnikání - pro silniční daň
 • Hrubý počet účetních dokladů s rozlišením na:
  • přijaté faktury placené převodem z účtu nebo pokladnou
  • vystavené faktury (o možnostech vystavování budete informováni)
  • ostatní doklady - především pokladní doklady, interní doklady, skladové pohyby, atd.
  • počet položek na výpisech z běžného účtu.
  • počet zaměstnanců.
  • odhad počtu poptávaných hodin účetního nebo daňového poradenství

 

Rady při hledání Vašeho dodavatele:

Výběr dodavatele a posuzování nabízené ceny za účetní, daňové a mzdové služby může být komplikovanější než je na první pohled zřejmé, a to především z důvodu složitosti některých souvztažností i nečestnosti některých dodavatelů. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme při výběru těchto služeb zaměřit se na následující body:

 • je nabízená cena skutečně konečná nebo se dále skrývají další náklady za služby např: jednotlivá daňová přiznání
 • je zahrnuto v ceně i poradenství a optimalizace z hlediska daní
 • jsou v ceně zahrnuty závěrkové operace
 • pokud je nabízená cena za účetní jednotky (položky), jaké jsou sankce za váš růst v podobě překročení stanovených limitů
 • pokud je nabízená cena za jednotku, co je jednotkou - doklad, či řádky v deníku - pozor na velmi rozdílné jednotky v případě plátce a neplátce DPH, faktury s více položkami, bankovní výpisy apod.
 • a v neposlední řadě solidnost a kvalita služeb dodavatele

 

Na závěr, pokud uvažujete o výběru dodavatele, který má výrazně vyšší ceny, zeptejte se, co za vyšší cenu dostanete.

 

Naši zákazníci od nás za běžnou cenu dostávají především výhodné spojení vedení účetnictví s daňovým poradenstvím, osobní přístup a mnoho dalších výhod.

Share |
 
design by: styleshout