A A A

Daně

Můžeme nabídnout zpracování nebo poradenství při vyplňování následujících přiznání:

 

 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob
 • Daňové přiznání k DPH
 • Daňové přiznání k silniční dani
 • Daňové přiznání k dani z nemovitostí
 • Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • Daňové přiznání k dani dědické
 • Daňové přiznání k dani darovací
 • Daňové přiznání ke spotřební dani

 

Některé důvody pro přenechání daňového přiznání odborníkům:

 

 • Neplatíte více, než musíte. Nezařazení určitých příjmů do správné kolonky daňového přiznání Vás může zbytečně připravit o peníze, které byste jinak na daních platit nemuseli.
 • Zpracuje-li daňové přiznání k dani z příjmů daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání (a tedy i pro zaplacení) o tři měsíce. K prodloužení této lhůty postačuje pouze vystavení plné moci daňovému poradci a její předání na finanční úřad.
 • S daňovým poradcem máte větší jistotu, že daňové přiznání je vyplněné správně.
 • Pro případy chyb jsou daňoví poradci pojištěni.
 • A nakonec, přenecháním starostí s daňovým přiznáním našemu daňovému poradci šetříte Váš čas.

 

Share |
 
design by: styleshout