A A A

Mzdy

Můžeme vám nabídnout tyto služby:

  • komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy malým i velkým firmám
  • zajištění formalit při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení zaměstnance na ČSSZ, na zdravotní pojišťovně atd.)
  • zpracování pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
  • zpracování ročního přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu u osob samostatně výdělečně činných
  • zastupování na úřadech (finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, živnostenský úřad)

 

Za ceny od 200,-Kč/zaměstnance

 

 

Share |
 
design by: styleshout