A A A

Outsourcing

Společnost nabízí službu tzv. outsourcing, tedy možnost využívat informační software, který je provozován na mimofiremním výkonném serveru. V praxi to znamená, že klient se prostřednictvím vybrané technologie připojuje k datové základně informačního systému, jejíž vlastníkem a správcem je outsourcingová společnost (PREMIER system a.s.), která na základě smluvního vztahu poskytuje uživateli komplexní péči a servis informačního programu PREMIER system. Ta také přebírá veškerou zodpovědnost za provoz informační technologie a všechny úkony spojené s jejím provozem a údržbou.

 

 

On-line propojení vzdálených poboček - vytvoření jednotného on-line systému pro vzdálené pobočky. Výkonný server, který je napojen na vysoce výkonné lince zajistí dokonalé a rychlé fungování chodu všech poboček s centrálním řízení on-line.

 

 

Účetní firmy - napojení svých klientů - tento systém umožní účetní firmě napojit na centrální data své klienty, kteří zpravidla pořizují prvotní doklady (faktury, pokladní doklady, dodací listy). Klient prostřednictvím omezené licence k programu pořizuje účetní firmě on-line doklady do systému, do kterého má samozřejmě také účetní firma přístup. Pro tyto účely nabízíme klientům účetních firem cenově zvýhodněné licence k programu PREMIER system pro vybranou práci.

 

 

Kancelář na cestách - outsourcing umožňuje majitelům, vedoucím pracovníků i obchodním zástupcům pořizovat a nahlížet z "terénu" do systému na aktuální stav své firmy odkudkoliv, ať už z území ČR nebo mimo něj.

 

 

Share |
 
design by: styleshout