A A A

Proč externí firmu?

Domníváme se a víme, že externí vedení účetnictví je zpravidla výhodnější, jistější, levnější a kvalitnější než vedení účetnictví Vašimi zaměstnanci.

Protože:

  • Pokud zaplatíte zaměstnané účetní hrubou mzdu ve stejné výši jako externí firmě, cena za externí firmu je levnější o 35 % za odvody na sociální a zdravotní pojištění organizace a dále nižší o zákonné úrazové pojištění zaměstnanců.

  • Externí firma ve smluveném termínu vždy zajistí požadované výstupy (výkazy, daňová přiznání), zaměstnanec v případě nemoci, úrazu, ošetřování člena rodiny toto vždy zajistit nemůže. Externí firma počítá se zastupitelností svých zaměstnanců.

  • I v této době, kdy se často mění zákony nemusíte platit za školení svého účetního. Naše firma svým zaměstnancům pravidelně zajišťuje školení u specializovaných školících center o všech daních a účetních změnách.

  • Sledujeme veškeré legislativní změny a aktuální informace, o kterých informujeme své klienty. Studujeme odborný tisk včetně informací na internetu.

  • U externí firmy odpadají problémy se zaměstnanci, zejména po novele zákoníku práce s nemožností dalších opakujících se smluv na dobu určitou.

  • S externí firmou nemusíte zabezpečovat a obnovovat vaše počítačové a programové vybavení včetně zaškolování pracovníků.

  • Vaše společnost se nemůže pojistit proti škodám, které způsobí ve vlastním účetnictví. Garantujeme svojí práci pojištěním. Svojí práci sami po sobě kontrolujeme několika způsoby. Váš účetní si to může kontrolovat jen sám po sobě.

  • Výsledné náklady na vedené účetnictví má externí firma nižší. Externí firma vám může zajistit ekonomické a daňové poradenství popřípadě dohled auditora. Dále poskytuje daňové plánování a optimalizaci vašich daní. Upozorňuje klienta na daňové termíny a splatnosti jeho daní a daňových záloh.

Pokud se rozhodnete pro externí firmu, pak ale vězte, že není firma jako firma. Společnost se školenými specializovanými zaměstnanci, právním servisem, kooperujícími auditory a daňovými poradci je jiná, než firma třeba o jedné paní na mateřské dovolené.

Pokud stále nevěříte, že externí firma pro vaší účetní agendu nemá smysl. Kontaktujte nás, rádi s vámi probereme tuto i jiné problematiky.

 

Share |
 
design by: styleshout